[1]
Z. M. Wójcik, „Matematyczny model tłumaczenia tekstów na języki obce”, Polonica, t. 7, s. 177–195, grudz. 1982.