[1]
I. Bobrowski, „Zasady subkategoryzowania czasowników przechodnich występujących w zdaniach bez dopełnień bliższych”, Polonica, t. 7, s. 97–105, grudz. 1982.