[1]
J. Basara, „Cele i formy współpracy naukowej Instytutu Języka Polskiego PAN z zagranicą”, Polonica, t. 7, s. 201–263, grudz. 1982.