[1]
J. Reczek, „Polono-Turcica II”, Polonica, t. 7, s. 255–260, grudz. 1982.