[1]
K. Siekierska, „Porównania w „Wojnie okocimskiej” Wacława Potockiego i w «Pamiętnikach» Jana Chryzostoma Paska”, Polonica, t. 7, s. 233–253, grudz. 1982.