[1]
M. Grochowski, „Charakterystyka semantyczna wyrażeń wolitywnych”, Polonica, t. 4, s. 83–116, grudz. 1978.