[1]
K. M. Solecka, „O Słowniku syntaktyczno-generatywnym czasowników polskich”, Polonica, t. 4, s. 227–232, grudz. 1978.