[1]
R. Grzegorczykowa, „O generycznym użyciu nazw”, Polonica, t. 4, s. 73–76, grudz. 1978.