[1]
Z. Weaver, „Czasownik przypominać i relacja podobieństwa”, Polonica, t. 4, s. 155–161, grudz. 1978.