[1]
H. Grybosiowa i A. Pasoń, „Syntaktyczne sposoby wyrażania przyczyny w historii języka polskiego”, Polonica, t. 4, s. 233–234, grudz. 1978.