[1]
R. Laskowski, „Struktury fonotaktyczne”, Polonica, t. 4, s. 5–13, grudz. 1978.