[1]
B. Kreja, „Z zagadnień struktury polskich skrótowców”, Polonica, t. 4, s. 163–173, grudz. 1978.