[1]
A. Basara i B. Falińska, „Z prac nad Ogólnoslowiańskim Atlasem Językowym. Konferencja Lublana-Portoroż 2—10 VI 1977”, Polonica, t. 4, s. 219–225, grudz. 1978.