[1]
J. Kowalewska, „Charakterystyka semantyczna i syntaktyczna czasownika szyć”, Polonica, t. 4, s. 137–153, grudz. 1978.