[1]
B. Raszewska-Żurek, „Metaforyzacja wartości w dawnej polszczyźnie – konwencjonalność ujęć na przykładzie metafory POJĘCIE TO UBRANIE”, Polonica, t. 39, nr 1, s. 29-43, grudz. 2019.