[1]
J. Okoniowa, „Z historii słowiańskich przyimków (dla, radi,gwoli)”, Polonica, t. 2, s. 215–219, grudz. 1976.