[1]
M. Szymczak, „Nazwy województw i ich mieszkańców (na podstawie podziału administracyjnego wprowadzonego w Polsce w dniu 1 VI 1975 r.)”, Polonica, t. 2, s. 239–246, grudz. 1976.