[1]
M. Szymczak, „Pisownia i znaczenie polskich przymiotników i przysłówków zaprzeczonych”, Polonica, t. 1, s. 213–218, grudz. 1975.