[1]
D. Filar, „Agnieszka Gicala, Przekładanie obrazu świata. Językowy obraz świata w teorii i praktyce przekładu artystycznego, TAiWPN Universitas, Kraków 2018, ss. 225”, Polonica, t. 39, nr 1, s. 243-246, grudz. 2019.