[1]
M. Malec, „Staropolskie nazwy osobowe z negacją nie oraz z przyimkami b(i)ez, brzez, przez”, Polonica, t. 1, s. 259–307, grudz. 1975.