[1]
A. Dobaczewski, „Czasowniki percepcji wzrokowej z uzupełnieniem propozycjonalnym (wstęp do analizy semantycznej)”, Polonica, t. 21, s. 51–68, grudz. 2001.