[1]
R. Górski, „Kilka uwag na temat diatezy biernej w języku polskim i łacińskim w aspekcie porównawczym”, Polonica, t. 21, s. 141–164, grudz. 2001.