[1]
P. Zbróg, „Problemy derywacji i akomodacji w skoordynowanych frazach z niepowtórzonym składnikiem”, Polonica, t. 21, s. 211–230, grudz. 2001.