[1]
B. Sieradzka-Baziur, „Problemy frazeologii europejskiej IV”, Polonica, t. 21, s. 338–339, grudz. 2001.