[1]
M. Urban, „Czy wyróżniać homonimiczne sufiskalne formanty przymiotnikowe?”, Polonica, t. 21, s. 259–268, grudz. 2001.