[1]
J. Waniakowa, „Na marginesie studium o zmianach fleksyjnych w języku polskim”, Polonica, t. 21, s. 330–334, grudz. 2001.