[1]
K. Cyra, „Czy rzeczywiście ktokolwiek znaczy każdy?”, Polonica, t. 21, s. 69–76, grudz. 2001.