[1]
I. Bobrowski, „Kronika Instytutu Języka Polskiego PAN (za okres 1 IV 2000 - 31 III 2002)”, Polonica, t. 21, s. 341–342, grudz. 2001.