[1]
M. Grochowski, „Andrzej Bogusławski — Uczony i Nauczyciel (w siedemdziesiątą rocznicę Urodzin)”, Polonica, t. 21, s. 5–10, grudz. 2001.