[1]
A. Bondaruk, „Zdania podmiotowe i dopełnieniowe ze słowem to w języku polskim”, Polonica, t. 20, s. 71–82, grudz. 2000.