[1]
K. Węgrzynek, „Własności syntaktyczne leksemów przymiotnikowych”, Polonica, t. 20, s. 161–170, grudz. 2000.