[1]
T. Menzel, „Czynniki strukturalne jako podstawa rozwoju i klasyfikacji systemu fleksji rzeczowników polskich”, Polonica, t. 20, s. 253–270, grudz. 2000.