[1]
P. Stalmaszczyk, „Pojęcie predykacji składniowej w gramatyce generatywnej”, Polonica, t. 20, s. 23–36, grudz. 2000.