[1]
B. Alberski, „Właściwości składniowe i semantyczne jednostek z ciągiem potąd”, Polonica, t. 39, nr 1, s. 169-178, grudz. 2019.