[1]
P. Zbróg, „Akomodacje w zdaniach utworzonych z zastosowaniem transformacji wycierającej zawierających w NP o funkcji podmiotowej liczebnik typu PIĘĆ”, Polonica, t. 20, s. 111–136, grudz. 2000.