[1]
I. Duraj-Nowosielska, „Problemy z interpretacją zdań podrzędnie złożonych podmiotowych (układowych)”, Polonica, t. 20, s. 203–232, grudz. 2000.