[1]
E. Komorowska, „Miłość w interpretacji pragmalingwistycznej”, Polonica, t. 20, s. 299–312, grudz. 2000.