[1]
P. Żmigrodzki, „Z zagadnień składni wewnętrznej polskich zwrotów werbo-nominalnych. Dystrybucja i funkcje czasowników posiłkowych”, Polonica, t. 20, s. 83–100, grudz. 2000.