[1]
M. Węgiel, „Opis syntaktyczny przysłówka na przykładzie leksemu daleko”, Polonica, t. 20, s. 171–186, grudz. 2000.