[1]
J. Siatkowski, „Wpływy słowiańskie na język i gwary niemieckie (stan badań, potrzeby badawcze)”, Polonica, t. 20, s. 271–288, grudz. 2000.