[1]
S. Baran, „Ireneusz Bobrowski, Zaproszenie do językoznawstwa”, Polonica, t. 20, s. 329–332, grudz. 2000.