[1]
T. Menzel, „Sympozjum „Przyimki w języku polskim" (Oldenburg 8-11 marca 2000)”, Polonica, t. 20, s. 351–352, grudz. 2000.