[1]
E. Willim, „Analiza zestawień z przymiotnikiem w minimalistycznym modelu gramatyki generatywnej”, Polonica, t. 20, s. 37–70, grudz. 2000.