[1]
B. Chachulska, „Jeszcze o liczebnikach typu pięć”, Polonica, t. 20, s. 137–160, grudz. 2000.