[1]
P. Wojdak, „Z pogranicza odmienności i nieodmienności. Pojęcie niezmorfologizowanej kategorii fleksyjnej i leksemu synkretycznego”, Polonica, t. 20, s. 233–252, grudz. 2000.