[1]
E. Michow, „Polonica w bułgarskiej «Encyklopedii cyrylometodejskiej»”, Polonica, t. 20, s. 313–323, grudz. 2000.