[1]
K. Kowalik, „Jan Grzenia, Słownik nazw własnych. Ortografia, wymowa, słowotwórstwo i odmiana”, Polonica, t. 20, s. 342–348, grudz. 2000.