[1]
J. Witkoś, „Program Minimalistyczny: podstawowe założenia i przykłady derywacji zdań w języku polskim”, Polonica, t. 20, s. 5–22, grudz. 2000.