[1]
K. Węgrzynek, „Cechy składniowe wyrażeń frazeologicznych typu oko w oko”, Polonica, t. 20, s. 101–110, grudz. 2000.