[1]
A. Fedorowicz, „Składniowy opis spójnika współrzędnego z punktu widzenia gramatyki generatywno-transformacyjnej na przykładzie spójnika i”, Polonica, t. 20, s. 187–202, grudz. 2000.